CECELINA OT SOLNIKA

cecelina ot solnikaПорода: Малинуа
Отец: KONDOR OT SOLNIKA
Мать: VITTA OT SOLNIKA
Пол: сука
Дата рождения: 30.09.2005